Cocos Creator button touch listener (javascript)

2016 06 15 2 Comments

Hi, today I am sharing cocos creator touch listener method. In creator, there is node.on() method to handle events.

/* button */
var button = cc.find("Canvas/Button")

if(button) {
  button.on(cc.Node.EventType.TOUCH_START, function () {
    // your codes.
  }, button)
}

JavaScript read file from url

2016 06 08 No Comments
function readTextFile(file) {

	var allText
	
  var rawFile = new XMLHttpRequest()
  rawFile.open("GET", file, false)

  rawFile.onreadystatechange = function () {
  	
    if(rawFile.readyState === 4) {
      if(rawFile.status === 200 || rawFile.status == 0) {
        allText = rawFile.responseText;
        
      }
    }
  }
  rawFile.send(null);
  return allText
}

Usage

var file = readTextFile("file.txt")

Meteor event.target and event.currentTarget

2016 05 06 No Comments

In this, topic, I am gonna show you event.target and event.currentTarget difference.

For example we need a data value of clicked element. (more…)

MongoDB Get Specific Field From Collection in Meteor

2016 05 04 No Comments

Hello, today I wanted to get one field from my collection in meteor.

For this, I created template helper and added two parameters like this.

Template.registerHelper( 'getInfo', (id, field) => {
  return Users.findOne({ _id: id}).[field] 
});

Now I am getting specific information of user by specific id.

Usage in template:

{{getInfo userID "user_name"}}

or you can use like this:

<img src="{{getInfo userID "user_avatar_url"}}" />

Enjoy 🙂

Meteor’da Session Kullanımı

2016 04 08 No Comments

Sessionlar neredeyse her projede öyle ya da böyle lazım oluyor. Ben de meteor da acemiyim, sesion kullanayım dedim araştırdım nasıl yapıldığını öğrendim.

Önce session kütüphanesini projeye dahil ediyoruz.

meteor add session

Daha sonra da şu şekillerde kullanıyoruz.

Session.get('key'); // çekme
Session.set('key', value); // düzenleme/ekleme
delete Session.keys.key // silme

Düzenleme:
Sessionları kullanmak için bu paketi kullanabilirsiniz.
https://atmospherejs.com/u2622/persistent-session

Kalıcı sessionlar için
Session.setPersistent()

Using Sessions in Meteor

2016 04 08 No Comments

Sessions are necessary at almost many project. In meteor, it is simple to use it.

First, you should add session library to project.

meteor add session

Then, you can use like this sessions in meteor js.

Session.get('key'); // get
Session.set('key', value); // edit/add
delete Session.keys.key // delete

Edit:
You can use this package to use sessions.
https://atmospherejs.com/u2622/persistent-session

Adblock Uzantısını Algılama ve Hata Verdirme (Chrome)

2015 08 11 1 Comment

Adblock bildiğiniz gibi birçok yayıncının başına bela. Aynı zamanda reklamveren için de çok büyük bir sıkıntı. Sitesinde reklam olanlar adblock için ziyaretçilerine uyarı verdirmek isteyebilirler diye düşündüm.

Kodu internette buldum birazcık düzenledim bikaç bişey ekledim. Yapmanız gereken kodu kopyalayıp js dosyanızın en altına yapıştırmak ya da kodu farklı bir isimle kaydedip sayfanıza dahil etmek.
(more…)