MongoDB Get Specific Field From Collection in Meteor

Hello, today I wanted to get one field from my collection in meteor.

For this, I created template helper and added two parameters like this.

Template.registerHelper( 'getInfo', (id, field) => {
    return Users.findOne({ _id: id}).[field] 
});

Now I am getting specific information of user by specific id.

Usage in template:
[hmtl]{{getInfo userID “user_name”}}[/html]
or you can use like this:
[hmtl][/html]

Enjoy 🙂

Meteor’da Session Kullanımı

Sessionlar neredeyse her projede öyle ya da böyle lazım oluyor. Ben de meteor da acemiyim, sesion kullanayım dedim araştırdım nasıl yapıldığını öğrendim.

Önce session kütüphanesini projeye dahil ediyoruz.

meteor add session

Daha sonra da şu şekillerde kullanıyoruz.

Session.get('key'); // çekme
Session.set('key', value); // düzenleme/ekleme
delete Session.keys.key // silme

Düzenleme:
Sessionları kullanmak için bu paketi kullanabilirsiniz.
https://atmospherejs.com/u2622/persistent-session

Kalıcı sessionlar için
Session.setPersistent()